Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 12:01:13 przez:
Źródło
PLoS One (segment A pozycja 9579, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:02 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (segment B pozycja 3014, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 12:39:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:59:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Innowacyjne formy pracy
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:28 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 19:08:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rozwój nauki o finansach : stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji / red. nauk. Janusz Ostaszewski, Ewa Kosycarz
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:30:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / red. nauk. Teresa Lubińska, Marcin Będzieszek, Natalia Marska-Dzioba
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
International Journal of Contemporary Management (segment B pozycja 986, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2019 04:06:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 11:41:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce / pod red. Katarzyny Wojtaszczyk
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:01:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 15:08:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3014, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nowoczesne Systemy Zarządzania (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1717, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia (segment B pozycja 2538, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 17:52:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (segment B pozycja 2924, 13 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:30:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Zarządzanie ludźmi : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Hanny Karaszewskiej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 03:50:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Pszczelarstwo a ochrona pszczół / red. nauk. Emil Mariusz Szymański.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 03:24:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
STUDIA MAZOWIECKIE (segment B pozycja 2526, 6 pkt.)
Rok
2016