Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:53:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
INTERNETOWY KWARTALNIK ANTYMONOPOLOWY I REGULACYJNY (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1111, 5 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:25:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2018 11:14:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
WROCŁAWSKIE STUDIA SĄDOWE (3pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2865, 3 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 20:36:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Integracja europejska. Główne obszary badawcze
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2018 10:04:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Transport kolejowy. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:25:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Otwarte i uczciwe konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - reguła czy wyjątek?
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:25:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Czy gorsi kandydaci wypierają lepszych podczas rekrutacji na drugi i trzeci stopień studiów?
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/12/2016 03:01:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wybrane aspekty ochrony środowiska
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 11:57:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Europejski (segment B pozycja 2065, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/02/2016 12:03:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
The development of science yesterday and today in the research of young scientists. Interdisciplinary approach = Rozwój nauki wczoraj i dziś w badaniach młodych naukowców. Ujęcie interdyscyplinarne
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 20:36:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Czy gorsi kandydaci wypierają lepszych podczas rekrutacji na drugi i trzeci stopień studiów?
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:02:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Bądź oryginalny! Edycja tekstów naukowych i respektowanie praw autorskich
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 13:31:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/10/2019 03:36:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Journal of Contemporary Management (segment B pozycja 986, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:33:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne (segment B pozycja 3004, 5 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:18:12 przez:
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2018 13:22:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
XX-lecie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. T. I, Historia uchwalenia, projekty zmian i zasady ustrojowe
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/10/2019 03:36:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy Ekologii Krajobrazu (segment B pozycja 2014, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:18:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 09:10:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013