Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/08/2019 03:28:38 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 170, 7 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:18:12 przez:
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 15:42:23 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Srodowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 21:14:48 przez:
Źródło
Instal (segment B pozycja 937, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 15:27:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej z perspektywy teoretyczno-metodologicznej
Rok
2013