Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2018 09:36:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 09:31:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 08:17:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 21:15:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego = Amendment to the Civil Procedure Code
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2018 09:36:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Postępowanie cywilne
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 20:33:29 przez:
Źródło
Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (segment B pozycja 1762, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 20:26:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Współczesne problemy postępowania cywilnego : zbiór studiów
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2018 09:36:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Postępowanie cywilne
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2018 09:36:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Postępowanie cywilne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 03:25:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Edukacja Prawnicza (segment B pozycja 629, 5 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:24:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
W kierunku odformalizowania postępowania sądowego
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:25:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 15)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 09:11:38 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 10:57:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 10:57:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 20:13:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 23:54:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 20:31:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Obywatel - państwo - społeczność międzynarodowa = Citizen - state - international community
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 11:07:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 26)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016