Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:09 przez:
Źródło
Environmental Technology (segment A pozycja 3483, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Journal of the Institute of Brewing (segment A pozycja 7615, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:29 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zamknięte obiegi recyrkulacyjne w praktyce rybackiej. Cz. 2
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:09 przez:
Źródło
Ecological Engineering (segment A pozycja 3190, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:09 przez:
Źródło
Aquaculture Research (segment A pozycja 993, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 14:49:03 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:09 przez:
Źródło
Gaz, Woda i Technika Sanitarna (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] ; Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (7 ; 2014 ; Kraków etc.) / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 17:54:59 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:09 przez:
Źródło
Polish Journal of Natural Sciences (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, T. 3 / pod red. Teodory M. Traczewskiej
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 18:47:23 przez:
Źródło
Journal of Environmental Science and Health, Part A (segment A pozycja 6422, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:29:11 przez:
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 15:15:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1. Tom 1-4 [Dokument elektroniczny] ; Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki (7 ; 2014 ; Kraków etc.) / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, Tom 4 / pod redakcją Teodory M. Traczewskiej i Bartosza Kaźmierczaka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:30 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 19:34:08 przez:
Źródło
Rocznik Ochrona Środowiska (segment A pozycja 10405, 15 pkt.)
Rok
2013