Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:04:57 przez:
Źródło
Energy (segment A pozycja 3372, 45 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2019 06:59:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 20:34:11 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Eco-energetics - biogas : research, technologies, law and economics in the Baltic sea region / sci. ed. Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Ekoenergetyka - biogaz : badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego : praca zbiorowa / redakcja naukowa Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:32:10 przez:
Źródło
Renewable Energy (segment A pozycja 10113, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2019 06:59:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Biorafineria lignocelulozowa : uwarunkowania środowiskowe, energetyczne i społeczno-ekonomiczne / pod redakcją Mariusza Stolarskiego i Janusza Gołaszewskiego
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:29:20 przez:
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 20:20:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2019 06:59:21 przez:
Źródło
Biomass and Bioenergy (segment A pozycja 1508, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 21:17:58 przez:
Źródło
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (segment B pozycja 3065, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:31 przez:
Źródło
Fragmenta Agronomica (segment B pozycja 783, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 23:18:36 przez:
Źródło
Biomass and Bioenergy (segment A pozycja 1508, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 20:41:24 przez:
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (segment B pozycja 2274, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 21:29:27 przez:
Źródło
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (segment B pozycja 3065, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:30 przez:
Źródło
Biosystems Engineering (segment A pozycja 1559, 40 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 21:30:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:53:29 przez:
Źródło
BioEnergy Research (segment A pozycja 1454, 45 pkt.)
Rok
2016