Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/10/2019 03:35:34 przez:
Źródło
Economics and Business Review (15pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1927, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:26:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Polish Journal of Environmental Studies (segment A pozycja 9602, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/10/2019 03:35:34 przez:
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1951, 12 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2018 09:59:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2018 10:00:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dostępność transportowa w Poznaniu
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 03:01:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 11:53:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 13:19:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 18:56:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/09/2018 03:32:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Komunikacyjny (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2076, 8 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 01:28:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:27:50 przez:
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2570, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:26:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Transport Miejski i Regionalny (segment B pozycja 2751, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:26:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Transport Geography (segment A pozycja 7720, 40 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 00:05:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Poznań – an attempt to assess changes during 10 years of membership in the European Union
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:01:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Urbani izziv (segment B pozycja 2774, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2018 10:50:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dostępność transportowa w Poznaniu
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ANNALES MISSIOLOGICI POSNANIENSES (segment B pozycja 159, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 13:45:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 12:45:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
Rok
2016