Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:21 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej (segment B pozycja 2957, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:31 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Źródło
Tem Journal (segment B pozycja 2690, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pervasive and Mobile Computing (segment A pozycja 9352, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (segment A pozycja 368, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:31 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:20 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:14:19 przez:
Źródło
W : Bezpieczeństwo w powietrznej i morskiej przestrzeni państwa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:21 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej (segment B pozycja 2957, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:03:52 przez:
Źródło
IEEE 79th Vehicular Technology Conference (VTC-Spring)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:04:04 przez:
Źródło
IEEE 79th Vehicular Technology Conference (VTC-Spring)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 16:52:10 przez:
Źródło
Marine Navigation and Safty of Sea Transportation : Navigational Problems
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:21 przez:
Źródło
Journal of Telecommunications and Information Technology (segment B pozycja 1348, 12 pkt.)
Rok
2016