Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 14:44:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
BOREAS (segment A pozycja 1677, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:29:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Studia Limnologica et Telmatologica (segment B pozycja 2517, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Acta Geographica Lodziensia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 23, 11 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 14:55:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 19:17:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
GEOLOGICAL QUARTERLY (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:45:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University Geographical Research
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 11:27:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
GEOLOGOS (segment B pozycja 826, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:04 przez:
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 21:10:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:39:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna (segment C pozycja 2917, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:29:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bulletin of Geography: Physical Geography Series (segment B pozycja 423, 13 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 15:00:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 15:33:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Bulletin of Geography: Physical Geography Series (segment B pozycja 423, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:56:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Sprawozdania Archeologiczne (segment C pozycja 3534, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Geological Quarterly (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:13:13 przez:
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014