Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 23:20:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE (segment B pozycja 903, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 12:09:47 przez:
Źródło
Acta Biochimica Polonica (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (segment B pozycja 383, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 17:49:19 przez:
Źródło
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska]
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:24 przez:
Źródło
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2088, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Geology, Geophysics & Environment (segment B pozycja 827, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:30:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Journal of Sustainable Mining (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1346, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:14:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Geologiczny (segment B pozycja 2069, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:32:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Górniczy (segment B pozycja 2071, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:41:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Environmental Science and Pollution Research (segment A pozycja 3480, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 23:20:54 przez:
Źródło
KEY ENGINEERING MATERIALS (segment B pozycja 1374, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 15:36:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Informator PSH [Państwowej Służby Hydrogeologicznej] : wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego : ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 09:54:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:37:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii. praca zbiorowa
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 15:36:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Informator PSH [Państwowej Służby Hydrogeologicznej] : wody podziemne rejonu częstochowsko-zawierciańskiego : ich występowanie, zagrożenia, degradacja i ochrona
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Przegląd Górniczy (segment B pozycja 2071, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 23:20:54 przez:
Źródło
KEY ENGINEERING MATERIALS (segment B pozycja 1374, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:43:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (segment B pozycja 383, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Przegląd Geologiczny (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2069, 12 pkt.)
Rok
2017