Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:53:12 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 08:10:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia stosowania prawa : perspektywa teoretyczna i dogmatyczna
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:46:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:46:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 06:00:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 05:59:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 22)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2017 12:26:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Demokratyczne państwo prawa : zagadnienia wybrane
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2017 12:26:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 07:47:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/08/2017 03:30:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (segment B pozycja 2682, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD SEJMOWY (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2114, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 06:24:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (segment B pozycja 2682, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3064, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/08/2018 10:14:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/08/2017 14:02:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:28:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej (segment C pozycja 2936, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (segment B pozycja 389, 10 pkt.)
Rok
2015