Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze, Olsztyn, 08-10.07.2014: książka streszczeń
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Nowe Kierunki i Technologie w Akwakulturze, Olsztyn, 08-10.07.2014: książka streszczeń
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Polish Journal of Veterinary Sciences (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:31 przez:
Źródło
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (segment A pozycja 11397, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Acta Veterinaria Brno (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 222, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:23:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Człowiek, żywność, środowisko : problemy współczesnej toksykologii : konferencja szkoleniowo-naukowa Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Olsztyn, 16-19 września 2014 : materiały konferencyjne / oprac. Anna Spodniewska, Dariusz Barski
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 20:19:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wylęgarnictwo, podchowy ryb i zarybienia / pod red. Zdzisława Zakęsia, Krystyny Demskiej-Zakęś
Rok
2016