Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2020 09:57:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Wykorzystanie technologii i technik zarządzania w przedsiębiorstwie
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2020 09:57:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Potencjał innowacyjny jako miara konkurencyjności przedsiębiorstw
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2020 09:57:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zarządzanie procesowe w studiach przypadków
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/07/2017 13:04:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy współczesnej logistyki
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2020 14:35:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Wykorzystanie technologii i technik zarządzania w przedsiębiorstwie
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/07/2017 13:05:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2020 09:57:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Potencjał innowacyjny jako miara konkurencyjności przedsiębiorstw
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2020 09:57:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/05/2017 15:13:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Problemy współczesnej logistyki
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2020 09:57:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Rozwiązania procesowe- analiza wielowymiarowa
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/02/2020 03:34:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2920, 7 pkt.)
Rok
2017