Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/09/2019 11:32:56 przez:
Źródło
Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3187, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 13:23:59 przez:
Źródło
Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki
Rok
2013