Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:00:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby : XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 06:36:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
CATENA (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2027, 35 pkt.)
Rok
2017