Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:02 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo XXI wieku (segment B pozycja 1835, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:09 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:00 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo XXI wieku (segment B pozycja 1835, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 01:41:00 przez:
Źródło
INTED2016 Proceedings
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:59 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:09 przez:
Źródło
Zdrowie Publiczne (segment B pozycja 2929, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:13 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:14 przez:
Źródło
Zdrowie Publiczne (segment B pozycja 2929, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:11 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:03 przez:
Źródło
Problemy Pielęgniarstwa (segment B pozycja 2026, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:13 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:55 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:46:56 przez:
Źródło
EDULEARN15 Proceedings
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:14 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:24:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Zdrowie Publiczne (segment B pozycja 2929, 8 pkt.)
Rok
2014