Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 15:09:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Проблемы интенсификации животноводства с учетом охраны окружающей среды и производства альтернаtивных исtочников энергии, в том числе биогаза
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:20:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 09:49:54 przez:
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 12:42:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:15:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Poradnik rolnika ekologicznego
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:15:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie Tom: 7
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 12:07:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo (segment B pozycja 3012, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/01/2019 09:09:53 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Racjonalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych w Polsce w różnych warunkach glebowych i systemach gospodarowania
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 14:15:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:20:51 przez:
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:29 przez:
Źródło
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie (segment B pozycja 2824, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:20:51 przez:
Źródło
Polish Journal of Agronomy (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1862, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:16:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy Inżynierii Rolniczej (segment B pozycja 2017, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:20:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:15:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Poradnik rolnika ekologicznego
Rok
2014