Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:20 przez:
Źródło
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (segment B pozycja 1591, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Biological Trace Element Research (segment A pozycja 1489, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:20 przez:
Źródło
Biological Trace Element Research (segment A pozycja 1489, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:21 przez:
Źródło
Archives of Environmental Protection (segment A pozycja 1050, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:20:36 przez:
Źródło
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (segment B pozycja 1329, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:20 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Ekologia i Technika (segment B pozycja 636, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (segment B pozycja 1591, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Gaz, Woda i Technika Sanitarna (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Ekologia i Technika (segment B pozycja 636, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 03:20:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Ekologia i Technika (segment B pozycja 636, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 03:25:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Gaz Woda Tech.Sanit. (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 10:19:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Ekologia i Technika (segment B pozycja 636, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (segment B pozycja 1591, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Źródło
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (segment B pozycja 1591, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:20:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research (segment B pozycja 1329, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 08:15:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (segment B pozycja 1591, 8 pkt.)
Rok
2014