Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/05/2019 14:45:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:31:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 16:53:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 09:57:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/11/2017 18:11:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/05/2019 14:45:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska: oddziaływanie na zasoby środowiska
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Combustion Engines = Silniki Spalinowe (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:38:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 14:04:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wielka Encyklopedia Prawa, t. 5: Prawo ochrony środowiska
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/05/2019 14:45:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 11:43:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 19:59:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Legal Studies
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:30:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Combustion Engines (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 488, 13 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/05/2019 14:45:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2020 13:05:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 6)
+ 6
Źródło
O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl-
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 11:43:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 36)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 11:43:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013