Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/01/2020 03:44:56 przez:
Źródło
Przegląd Techniczny (segment B pozycja 2122, 4 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:23 przez:
Źródło
Chemical Communications (segment A pozycja 2120, 40 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 12:46:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Zintegrowany system zarzadzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej. Zintegrowany system zarzadzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 12:25:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:23 przez:
Źródło
Biosensors and Bioelectronics (segment A pozycja 1555, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 12:42:52 przez:
Źródło
Annals of Agricultural and Environmental Medicine (segment A pozycja 732, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Postępy Dermatologii i Alergologii (segment A pozycja 9669, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2020 11:31:47 przez:
Źródło
IX International Scientific Symposium Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : Symposium Proceedings / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 12:58:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gleboznawstwo / red. nauk. Andrzej Mocek
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:24 przez:
Źródło
Landform Analysis (segment B pozycja 1456, 8 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:54:32 przez:
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:31:45 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 10:23:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture, 7th International Scientific Symposium
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:07 przez:
Źródło
Rozprawy Społeczne (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2321, 8 pkt.)
Rok
2017