Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2017 03:24:40 przez:
Źródło
Orphanet Journal of Rare Diseases (segment A pozycja 9157, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:40 przez:
Źródło
Body Image (segment A pozycja 1656, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:18 przez:
Źródło
Dermatologic Therapy (segment A pozycja 2968, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/11/2019 05:46:20 przez:
Źródło
EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES (segment A pozycja 3798, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:48:37 przez:
Źródło
Analiza Przypadków w Pediatrii
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:47:47 przez:
Źródło
Pol. Merkuriusz Lek. (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:53 przez:
Źródło
Spanish Journal of Psychology (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 10867, 25 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/10/2017 13:11:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 12:56:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 12:56:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 12:58:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/02/2016 11:44:00 przez:
Źródło
Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 13:07:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ocena oddziaływania na środowisko i monitoring przyrodniczy. Podręcznik metodyczny
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:40 przez:
Źródło
Biomedical Human Kinetics (segment B pozycja 365, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 12:15:23 przez:
Źródło
Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin (segment B pozycja 2043, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 09:56:39 przez:
Źródło
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (segment B pozycja 2319, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 07:25:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Acta Chiropterologica (segment A pozycja 111, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/07/2019 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (segment B pozycja 735, 9 pkt.)
Rok
2013