Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 09:14:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:28:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Physics. Conference Series
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:41:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
EUROTHERM-2016. 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 09:42:19 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:04:55 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:31:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/04/2018 14:01:55 przez:
Źródło
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 15:27:00 przez:
Źródło
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research (segment A pozycja 207, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:59:09 przez:
Źródło
Medicina Internacia Revuo (segment B pozycja 1570, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 12:58:32 przez:
Źródło
PLoS One (segment A pozycja 9579, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:41 przez:
Źródło
BLOOD PRESSURE (segment A pozycja 1591, 20 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:22:42 przez:
Źródło
Journal of Geriatric Cardiology (segment A pozycja 6580, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/10/2017 03:33:30 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/01/2017 02:34:48 przez:
Źródło
Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia (segment B pozycja 15, 6 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 23:50:04 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:51:03 przez:
Źródło
Prague Med.Rep.
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/05/2019 16:16:53 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:16 przez:
Źródło
North-Western Journal of Zoology (segment A pozycja 8936, 20 pkt.)
Rok
2014