Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 12:28:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Structure and Environment (segment B pozycja 2436, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 11:04:55 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:57:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
TUMOR BIOLOGY (segment A pozycja 11381, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:33 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY (segment A pozycja 5139, 40 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 09:31:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 10:54:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Acta Physiologiae Plantarum (segment A pozycja 203, 25 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 08:17:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 21:15:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego = Amendment to the Civil Procedure Code
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:34:59 przez:
Źródło
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS (segment A pozycja 1590, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2017 21:42:16 przez:
Źródło
MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY (segment A pozycja 8534, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
STRUKTURE AND ENVIRONMENT (segment B pozycja 2436, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 20:33:29 przez:
Źródło
Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2018 05:16:57 przez:
Źródło
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY (segment A pozycja 547, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (segment B pozycja 1762, 8 pkt.)
Rok
2014