Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:57 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EEE, Horticultura (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2017 18:46:14 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:57 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EEE, Horticultura (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:56 przez:
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EEE, Horticultura (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2017 18:46:14 przez:
Źródło
Modern Phytomorphology
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 03:25:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Klinika Oczna (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1377, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/08/2019 03:25:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Klinika Oczna (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1377, 10 pkt.)
Rok
2017