Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Szymona Buczyńskiego
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:46:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:19:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i w USA : raport
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/07/2019 16:22:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Proceedings of the International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 10:41:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:46:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Managerial Economics (segment B pozycja 1531, 13 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:19:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Economics and finance : proceedings of the 8th international conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or Government? : 18-19 June 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:46:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Equilibrium (segment B pozycja 678, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 650, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 02:07:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Proceedings of 14th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, September 14-16, 2016 Petrovice u Karviné, Czech Republic, part 1
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:46:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:46:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:19:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Siła współdziałania : formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:19:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2019 03:36:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Zachodni (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2129, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:19:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomiczne wyzwania współczesności
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 02:07:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:46:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Zachodniopomorski (segment B pozycja 2130, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:19:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Współpraca instytucji nauki i biznesu w Polsce i w USA : raport
Rok
2015