Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 16)
Źródło
Landform Analysis (segment B pozycja 1456, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:56:56 przez:
Źródło
Proceedings, 8th International Conference on Biological Invasions from Understanding to Actions, Antalya, Turkey, November 2014
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2017 21:15:33 przez:
Źródło
BIOLOGICAL INVASIONS (segment A pozycja 1480, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:19:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Palaeobotanica (segment B pozycja 37, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES (segment A pozycja 10224, 45 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 10:46:54 przez:
Źródło
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej"
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:48 przez:
Źródło
ARKIVOC (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1103, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:10:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski Gołaszewo, 31.08-4.09.2015r. Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby
Rok
2015