Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:42:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Szymona Buczyńskiego
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:27:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 20:12:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:42:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gospodarka odpadami. Problematyka prawnokarna i ekokryminologiczna
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:27:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna / Wiesław Pływaczewski, Szymon Buczyński (red.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:28:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych / pod red. Wiesława Pływaczewskiego, Macieja Dudy
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:28:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:30:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ochrona dóbr kultury : aktualne wyzwania / pod red. Mieczysława Różańskiego i Norberta Kasparka
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:30:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:42:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Bezcelowość współczesnych kar i środków karnych / Stanisław Pikulski, Aleksandra Szymańska (red.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:43:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna / redaktorzy Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2019 09:42:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem czyli Eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury / redakcja Kamil Zeidler, Magdalena Marcinkowska
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2019 07:03:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych / redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:42:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Uchodźcy : Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka / pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego, Marka Ilnickiego
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:30:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego i Marka Ilnickiego
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:30:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:31:20 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:31:32 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:31:50 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:32:19 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016