Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 11:29:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Palaeolanscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Geographica Lodziensia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 23, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 14:21:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY (segment A pozycja 7135, 35 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Quaternary Geology and Modern Questions
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 20:47:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 14:38:18 przez:
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:45:25 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University Geographical Research
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:02:54 przez:
Źródło
Quaternary Geology and Modern Questions
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geoarchaeology of river valleys
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 14:49:48 przez:
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 19:03:17 przez:
Źródło
Geochronometria (segment A pozycja 4210, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:29 przez:
Źródło
Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Permafrost and Periglacial Processes (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9332, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 19:21:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
GEOLOGICAL QUARTERLY (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 11:29:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Palaeolanscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania
Rok
2013