Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:08:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 15:29:03 przez:
Źródło
56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. "Chemia - tradycja i nowe wyzwania". Materiały zjazdowe. Siedlce, 16-20 września 2013.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:21:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
COLORATION TECHNOLOGY (segment A pozycja 2469, 25 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:36:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:43:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra (segment B pozycja 2127, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:55:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nurty Badawcze Instytutu Przemysłu Skórzanego cz. II
Rok
2013