Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 13:06:16 przez:
Źródło
Achievements and challenges of commodity science in the age of globalization
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:31:44 przez:
Źródło
Book of abstracts. 19th IGWT Sympozjum „Commodity Science in Research and practice – Current Achievements and Future Challenges”
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 23:42:42 przez:
Źródło
Materiały w branży skórzanej: bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Rok
2014