Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 19:56:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 14:55:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 19:17:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
GEOLOGICAL QUARTERLY (segment A pozycja 4237, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 14:38:18 przez:
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:45:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University Geographical Research
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 11:27:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
GEOLOGOS (segment B pozycja 826, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/10/2019 11:55:04 przez:
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 21:10:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu Łódź 2015
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 15:00:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2. Nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:46:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Geographica Lodziensia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 23, 11 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Geoarchaeology of river valleys
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 14:49:48 przez:
Źródło
QUATERNARY INTERNATIONAL (segment A pozycja 10016, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:56:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Sprawozdania Archeologiczne (segment C pozycja 3534, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 11:27:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Geographica Lodziensia (segment B pozycja 23, 11 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 19:03:17 przez:
Źródło
Geochronometria (segment A pozycja 4210, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 13:13:13 przez:
Źródło
Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:53:30 przez:
Źródło
Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives. Materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP)
Rok
2013