Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 09:40:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Wiadomości Statystyczne (segment B pozycja 2814, 12 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:39:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Gospodarka Narodowa (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 854, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 07:40:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 12:09:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne (segment B pozycja 2563, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:39:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2563, 12 pkt.)
Rok
2017