Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/04/2017 20:12:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 57)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 01:11:46 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/06/2017 09:02:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/05/2017 09:44:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2017 11:04:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Przedsiębiorstwa, banki i regiony w gospodarce
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2017 12:38:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Sources of financing. The development activities of enterprises in Poland
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 12:01:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 16:46:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rozwój nauki o finansach : stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rozwój nauki o finansach : stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/04/2017 20:12:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Banki, przedsiębiorstwa, społeczeństwo w warunkach niepewności
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 10:22:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 19:54:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 08:54:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 15:40:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 48)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/05/2017 14:01:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 19:54:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
O nowy ład finansowy w Polsce : rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2017 11:10:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 10:41:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/05/2017 11:31:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE (segment B pozycja 2994, 5 pkt.)
Rok
2015