Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 03:26:08 przez:
Źródło
Talanta (segment A pozycja 11085, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 19:13:43 przez:
Źródło
Journal of Chemical Education (segment A pozycja 6082, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:30:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Critical Reviews in Analytical Chemistry (segment A pozycja 2730, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:13:37 przez:
Źródło
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY (segment A pozycja 5980, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:13 przez:
Źródło
International e-Journal of Science, Medicine and Education (segment B pozycja 952, 2 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:40:24 przez:
Źródło
TrAC. Trends in Analytical Chemistry (50pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11260, 50 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 07:47:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:14 przez:
Źródło
Edukacja Humanistyczna : półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej (segment B pozycja 627, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 09:26:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Teaching and learning science at all levels education
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 14:12:20 przez:
Źródło
Chemistry, Didactics, Ecology, Metrology = Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia (segment B pozycja 454, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 13:23:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Z chemią ku przyszłości
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 07:52:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągięcia Polskiej Nauki, V edycja, Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013 oraz Kraków 11.01.2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 18:43:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 1
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 03:26:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Talanta (segment A pozycja 11085, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 19:15:22 przez:
Źródło
Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (segment B pozycja 622, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 11:17:41 przez:
Źródło
Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych
Rok
2014