Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:20 przez:
Źródło
Medycyna Praktyczna (segment B pozycja 1585, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:47:48 przez:
Źródło
Br. J. Anaesth. (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1747, 45 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:05 przez:
Źródło
Przegląd Lekarski (segment B pozycja 2079, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:38:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 6)
+ 6
Źródło
International Joint Conference SOCO’16-CISIS’16-ICEUTE’16, San Sebastián, Spain, October 19th – 21st, 2016 : proceedings
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 21:08:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:33:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Computer Information Systems and Industrial Management : 15th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2016, Vilnius, Lithuania, September 14-16, 2016 : proceedings
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:52:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Naukowy Disputatio (segment B pozycja 2087, 5 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:38:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Computer Information Systems and Industrial Management : 16th IFIP TC8 International Conference, CISIM 2017, Bialystok, Poland, June 16-18, 2017 : proceedings
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 13:54:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Actual problems of modern science
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2018 03:29:37 przez:
Źródło
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (segment A pozycja 2436, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:30:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE (segment B pozycja 536, 9 pkt.)
Rok
2016