Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2017 10:05:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, [5-6 czerwca 2014] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Technical Transactions. Environment Engineering = Czasopismo Techniczne. Środowisko (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 03:23:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:01 przez:
Źródło
Food Control (segment A pozycja 3986, 40 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:32:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 803, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:18 przez:
Źródło
Przemysł Spożywczy (segment B pozycja 2134, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo (segment B pozycja 541, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:05 przez:
Źródło
Przemysł Spożywczy (segment B pozycja 2134, 12 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:22:42 przez:
Źródło
Postepy Dermatologii i Alergologii (segment A pozycja 9669, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:16 przez:
Źródło
Przegląd Pediatryczny (segment B pozycja 2094, 5 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:39 przez:
Źródło
Pediatric Allergy Immunology and Pulmonology (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9282, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 06:52:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovac Republic, 29 June – 1 July 2016
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:52:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:02 przez:
Źródło
Przemysł Spożywczy (segment B pozycja 2134, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:11:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Weterynaria i botanika
Rok
2016