Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 10:29:42 przez:
Źródło
Ginekologia Polska (segment A pozycja 4294, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 16:56:43 przez:
Źródło
Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:48:34 przez:
Źródło
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2276, 10 pkt.)
Rok
2017