Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 14:21:50 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 11:57:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 11:13:56 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 09:34:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Turistica (segment B pozycja 758, 11 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Have Fork Will Travel
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Kultura i turystyka. Wokół wspólnego stołu
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 11:30:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej i rekreacji. Stan obecny i prognozy
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Turystyka Kulturowa (segment B pozycja 2761, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Turystyka Kulturowa (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2761, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 11:30:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Inspiracje sportem w turystyce kulturowej : praca zbiorowa
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Turystyka Kulturowa (segment B pozycja 2761, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2018 13:14:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Przestrzeń turystyki kulturowej
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej. T.1 Człowiek w globalizującym się społeczeństwie
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Geography and Tourism (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 821, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 11:03:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Cultural Tourism Research Project - Research Report 2008-2013
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 14:21:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
/Red./ Etyczny wymiar podróży kulturowych
Rok
2014