Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Higiena, zdrowie w XXI wieku.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Natural Product Research (segment A pozycja 8693, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 10:45:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Choroby nowotworowe : wybrane zagadnienia.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 07:49:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Biomedycyna: badania, diagnostyka, leczenie T.1
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/09/2018 09:39:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Choroby nowotworowe: zainteresowania naukowe młodych badaczy T.1
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/07/2019 03:25:21 przez:
Źródło
Wiadomości Lekarskie (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2809, 11 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/07/2018 12:34:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 1.
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/07/2018 03:24:13 przez:
Źródło
Ginekologia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4294, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 10:47:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Choroby nowotworowe : wybrane zagadnienia.
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:03:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 01:31:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
The thin line between law, society and novel biotechnology
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/07/2019 03:25:21 przez:
Źródło
Clinical & Translational Oncology (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2310, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 10:33:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 2.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/02/2018 12:41:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 2
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 10:45:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Choroby nowotworowe : wybrane zagadnienia.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:02 przez:
Źródło
MedTube Science (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1576, 7 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 10:45:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Choroby nowotworowe : wybrane zagadnienia.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu. T. 1.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Higiena, zdrowie w XXI wieku.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:03:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd nowoczesnych technik i metod leczenia pacjenta [online].
Rok
2015