Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:09:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
9th Symposium on AvCoV & AMPV, 4th Annual Meeting of COST Action FA1207
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics (segment B pozycja 2358, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:36:07 przez:
Źródło
Bulgarian Journal of Agricultural Science (segment A pozycja 1803, 15 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 18:43:39 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 03:22:53 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (segment B pozycja 3022, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:49 przez:
Źródło
Journal of Veterinary Research (segment A pozycja 7769, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:17:48 przez:
Źródło
AVIAN PATHOLOGY (segment A pozycja 1337, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 09:32:02 przez:
Źródło
AVIAN DISEASES (segment A pozycja 1336, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:37:27 przez:
Źródło
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna (segment B pozycja 408, 6 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 02:05:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą. 4 / red. Jolanta Dzieniakowska, Monika Olczak-Kardas
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 02:05:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Książka i prasa w kulturze / red. K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2020 07:49:05 przez:
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 12:32:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1151, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:46 przez:
Źródło
BMC Veterinary Research (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1649, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 03:22:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (segment B pozycja 3022, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/02/2017 09:32:02 przez:
Źródło
AVIAN PATHOLOGY (segment A pozycja 1337, 40 pkt.)
Rok
2014