Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:33:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ZESZYTY PRACY SOCJALNEJ (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3061, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 11:03:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 21:48:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Współczesne wyzwania - wokół interesariuszy pomocy społecznej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:13:02 przez:
Źródło
Scientific Journal of Microbiology
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 12:37:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Probacja (segment B pozycja 2006, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 15:21:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Starzejmy się w dobrym stylu
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 11:22:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 03:58:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Forum Penitencjarne
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:31 przez:
Źródło
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY (segment A pozycja 6904, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/07/2016 16:29:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:29 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES (segment A pozycja 9606, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 04:01:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Aromaterapia
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 12:39:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 16:53:22 przez:
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/05/2018 03:54:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 15:15:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 12:39:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Praca socjalna XXI wieku : potrzeby, wyzwania, oczekiwania
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 12:24:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 28)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 09:50:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016