Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/01/2019 05:11:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Informacja o projektach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 opracowanych w 2014 roku w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10 "Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego”
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 17:23:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 19:34:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:23:39 przez:
Źródło
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny (segment B pozycja 2294, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Biol. Trace Elem. Res. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1489, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:25:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Biol. Trace Elem. Res. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1489, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:13:20 przez:
Źródło
Polish Journal of Cosmetology (segment B pozycja 1864, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/01/2019 05:11:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (segment B pozycja 785, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Annales Academiae Medicae Stetinensis (segment B pozycja 1909, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 09:19:13 przez:
Źródło
W kręgu działań pomocowych i poradniczych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annales Academiae Medicae Stetinensis (segment B pozycja 1909, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:48 przez:
Źródło
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH (segment A pozycja 1489, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Diabetologia Kliniczna (segment B pozycja 567, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:24:46 przez:
Źródło
Annales Academiae Medicae Stetinensis (segment B pozycja 1909, 9 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/06/2017 09:22:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2016