Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Plant Biology (segment A pozycja 9523, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:36 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:22:44 przez:
Źródło
International Journal of Environmental Health Research (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5225, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:22:44 przez:
Źródło
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7081, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy Ekologii Krajobrazu (segment B pozycja 2014, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/01/2020 06:21:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Proceedings of the V International Conference on Landscape and Urban Horticulture and International Symposium on Sustainable Management in the Urban Forest, Brisbane, Australia, August 17 - 22, 2014
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/01/2020 06:21:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Krajobraz Polski : cudze chwalicie : ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 01:39:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:58:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Dokonania Młodych Naukowców
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:22:44 przez:
Źródło
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2259, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:36:07 przez:
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:28:39 przez:
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 01:39:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/01/2020 06:21:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rozwój zrównoważony w różnych typach krajobrazu
Rok
2016