Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:18:44 przez:
Źródło
Journal of Chromatography & Separation Techniques (segment B pozycja 1192, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/07/2019 03:33:08 przez:
Źródło
Acta Geodynamica et Geomaterialia (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 135, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:33:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Dynamika Wacława Berenta
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Aforyzm europejski. Studia i szkice
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 01:42:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ikonoklazm i ikonofilia. Między historią a współczesnością
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2018 07:42:11 przez:
Źródło
Acta Geodaetica et Geophysica (segment A pozycja 133, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2017 03:32:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Slavia Occidentalis (segment C pozycja 3469, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:33:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Bruno od Księgi blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
TEKSTUALIA. PALIMPSESTY LITERACKIE ARTYSTYCZNE NAUKOWE (segment B pozycja 2686, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:12:25 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:37:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1930, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 03:30:29 przez:
Źródło
Acta Botanica Cassubica (segment B pozycja 17, 3 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 01:42:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Pochwała istnienia. Studia o twórczości Julii Hartwig
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:37:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 70, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (segment B pozycja 1930, 13 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:37:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Roczniki Humanistyczne (15pkt w roku publikacji) (segment C pozycja 3303, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:21 przez:
Źródło
Ukraïns'kij Botanìčnij Žurnal (segment B pozycja 2766, 4 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/11/2019 10:45:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ciało i tożsamość w ukraińskiej kulturze, literaturze i języku
Rok
2016