Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2020 03:25:33 przez:
Źródło
Gastroenterol.Res.Pract. (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4140, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2020 03:25:31 przez:
Źródło
Standardy Medyczne - Pediatria (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2428, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 03:25:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 10:46:53 przez:
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2016, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/10/2019 09:48:33 przez:
Źródło
Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY (segment A pozycja 2316, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2020 09:38:14 przez:
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2020 12:48:20 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 10:36:55 przez:
Źródło
Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8366, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:53 przez:
Źródło
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology (segment A pozycja 3842, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2017 03:22:30 przez:
Źródło
Journal of Elementology (segment A pozycja 6369, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/01/2017 14:38:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:31:04 przez:
Źródło
Pharmacological Reports (segment A pozycja 9378, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 03:39:41 przez:
Źródło
British Journal of Pharmacology (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1775, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:28:47 przez:
Źródło
Pediatria i Medycyna Rodzinna (segment B pozycja 1809, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2020 14:01:30 przez:
Źródło
JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7713, 20 pkt.)
Rok
2017
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model (zgłoszony przez Wydział Inżynierii Produkcji) Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model (zgłoszony przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej) Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model. (zgłoszony przez Wydział Lekarski) Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model (zgłoszony przez Wydział Mechaniczny) Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model (zgłoszony przez Wydział Biologii i Biotechnologii) Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model (zgłoszony przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk) Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model (zgłoszony przez Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki)
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 14:08:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:04 przez:
Źródło
Nefrologia i Dializoterapia Polska (segment B pozycja 1673, 5 pkt.)
Rok
2014