Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:26 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: 5th Central European Congress of Life Sciences
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/09/2019 03:25:04 przez:
Źródło
Frontiers in Neurology (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4071, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:20:46 przez:
Źródło
Annals of Animal Science (segment A pozycja 735, 20 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:26 przez:
Źródło
Materiały z konferencji: 9th International Conference of Pig Reproduction
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 21:57:26 przez:
Źródło
29th Scientific Meeting of A.E.T.E.
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:43:05 przez:
Źródło
Cryptogamie Mycologie (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2766, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:27 przez:
Źródło
CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2766, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:12:26 przez:
Źródło
RCITD 2014 : The 2nd International Virtual Research Conference in Technical Disciplines 17.-21.November 2014. [Dokument elektroniczny]
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 09:49:03 przez:
Źródło
DALTON TRANSACTIONS (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:21 przez:
Źródło
Farmacja Polska (segment B pozycja 719, 8 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 06:26:03 przez:
Źródło
International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17) Wrocław, Poland, July 2-5, 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:20:57 przez:
Źródło
Przegląd Hodowlany (segment B pozycja 2073, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:23:20 przez:
Źródło
Postępy Psychiatrii i Neurologii (segment B pozycja 1917, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:22:14 przez:
Źródło
Farmacja Polska (segment B pozycja 719, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:06 przez:
Źródło
Manage. Syst. Prod. Eng. (segment B pozycja 1530, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:04 przez:
Źródło
Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. (segment B pozycja 3056, 11 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 13:42:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 23)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014