Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 03:20:46 przez:
Źródło
Problems of Education in the 21st Century (segment B pozycja 2008, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:36:11 przez:
Źródło
Nowotwory Journal of Oncology (segment B pozycja 1719, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/12/2016 02:39:28 przez:
Źródło
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (segment A pozycja 10865, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:48 przez:
Źródło
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences (segment B pozycja 524, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 14:42:51 przez:
Źródło
Appl. Surf. Sci. (segment A pozycja 984, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 14:58:57 przez:
Źródło
Standardy Medyczne Pediatria (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2428, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:25:05 przez:
Źródło
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/07/2019 03:30:53 przez:
Źródło
Przem. Chem. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9855, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 22:53:44 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 08:27:59 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 03:27:13 przez:
Źródło
Ginekologia Polska (segment A pozycja 4294, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Energetyka (segment B pozycja 667, 4 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:46:10 przez:
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:55:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
Rok
2015