Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 07:57:49 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 03:01:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:34:01 przez:
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:23:43 przez:
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/01/2017 14:38:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:34:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:26:42 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (segment B pozycja 3040, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:14 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (segment B pozycja 3040, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 07:57:48 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
33RD INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2015)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:03:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Modern economic issues and problems
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2019 11:24:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Modern economic issues and problems
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 03:21:04 przez:
Źródło
Journal of Animal Science (segment A pozycja 5855, 45 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:33:05 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:34:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3040, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:38:28 przez:
Źródło
Međunarodni naučni zbornik Pravo Ekonomija Menadžement
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/11/2017 05:48:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
35th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2017 Conference Proceedings. September 13th-15th, 2017 / Ed. Pavel Prazak
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/01/2017 13:34:29 przez:
Źródło
The Proceedings of the XXV ISPIM Conference. Innovation for Sustainable Economy & Society : Dublin, Ireland - 8-11 June 2014
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/01/2017 13:56:15 przez:
Źródło
The Proceedings of the XXV ISPIM Conference. Innovation for Sustainable Economy & Society : Dublin, Ireland - 8-11 June 2014
Rok
2014