Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:00 przez:
Źródło
POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1867, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:11 przez:
Źródło
Archives of Environmental Protection (segment A pozycja 1050, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:48 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo (segment B pozycja 3012, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:09 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt (segment B pozycja 3013, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 04:07:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Peckiana
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Agrobotanica (segment B pozycja 7, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przyroda Sudetów (segment B pozycja 2142, 3 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:27:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Polish National Committee of International Peat Society - history, acivity, archivements
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:23:56 przez:
Źródło
Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu. VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Soil Science Annual (segment B pozycja 2406, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 03:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie : VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu ; Łódź, 10-12 czerwca 2015 r. / red. Danuta Dzieduszycka, Małgorzata Roman
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:28:48 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo (segment B pozycja 3012, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/10/2019 10:46:54 przez:
Źródło
XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej"
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/02/2017 03:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
In pago Silensi. Wrocławskie Studia Wczesnośredniowieczne 1. Kształtowanie się grodu na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Badania przy ul. św. Idziego / red. Aleksander Limisiewicz Aleksandra Pankiewicz
Rok
2015