Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:06:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:06:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Finanse Komunalne (segment B pozycja 734, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:54:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2492, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:45:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
System prawno-finansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:49:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
System of financial Law. General Part
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:52:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Prawo skarbowe i prawo finansowe. Szkoły i uczniowie. Księga dedykowana pamięci profesora Jerzego Lubowickiego
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:53:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Samorząd - Finanse - Nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:53:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:22:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego : źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:58:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 18:09:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 17)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 10:07:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:24:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 17)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:08:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2018 14:17:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Księga jubileuszowa ku czci profesor Krystyny Sawickiej. Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Zagadnienia finansowoprawne
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/07/2018 17:07:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 10:58:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:06:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług (segment B pozycja 3020, 8 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:53:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Finanse samorządu terytorialnego po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 11:56:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku
Rok
2015